pozadie

Čo je žltý fidic a prečo ho využívame?


06
jún

FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils) je súhrn zaužívaných univerzálnych zmluvných podmienok, ktoré sa často používajú v stavebnej praxi v Európe ale aj po celom svete. K rozšíreniu využívania takýchto zmlúv na Slovensku prispeli najmä infraštruktúrne projekty financované z európskych zdrojov.

Existuje niekoľko druhov FIDIC-ov, pôvodnou verziou bol červený FIDIC, ktorý vychádzal z podmienok Britského zväzu inžinierov. Avšak pre dodávky väčšieho rozsahu, komplexné projekty či dodávky investičných celkov sú zaužívané podmienky žltého FIDICU, alebo inak povedaná Žltá kniha (The Yellow Book).

Žltý FIDIC sa NDS rozhodla využiť aj pri súťaži na vybudovanie úseku D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie, ktorej súčasťou je aj dôležitá križovatka diaľnic D1 a D4 v hlavnom meste. V kontexte tejto stavby to znamená, že súčasťou povinností, ktoré má zhotoviteľ, sú aj niektoré projektové práce.

Aký to má zmysel?

Za projektové práce za bežných okolností zodpovedá projektant. Pri žltom FIDICU sa táto zodpovednosť prenáša už priamo na zhotoviteľa, čo prináša viacero výhod pre NDS a tým pádom aj pre štát. Skracuje to proces prípravy a výstavby, keďže oba tieto procesy v podstate prebiehajú súčasne. Investor v týchto prípadoch tradične priebežne kontroluje projektové práce a odsúhlasuje čiastkové výstupy projektovania. Projektové práce si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady buď vo svojej réžii alebo formou subdodávok.

Pohľad do histórie

FIDIC ako zväz bol založený v roku 1913 vo Francúzsku. Dnes sú už tieto zaužívané univerzálne zmluvné podmienky rozšírené po celom svete. V podmienkach Slovenska sa FIDIC rozšíril v súvislosti s projektami ISPA (Predvstupový nástroj pre štrukturálnu politiku). K ďalšiemu rozmachu neskôr prispeli projekty spolufinancované Európskou úniou.