obmedzenie

Obmedzenia:

Na diaľnici D1 je zmenené vedenie dopravy, využite alternatívu

Etapy výstavby


Nazrite do stavebného procesu – krok za krokom.

Projekčná činnosť

Projekčná činnosť
2023

Príprava staveniska

Príprava staveniska
2023

Výrub drevín

Výrub drevín
2023

Demolácie

Demolácie
2023

Archeologický prieskum

Archeologický prieskum
2023

Odhumusovanie

Odhumusovanie
2023

Preložky inžinierskych sietí

Preložky inžinierskych sietí
2023

Sanácie podložia

Sanácie podložia
2023

Násypy a oporné múry

Násypy a oporné múry
2023

Realizácia mostných objektov

Realizácia mostných objektov
2024
O stavbe

O stavbe


Trasa rozšírenej D1 Bratislava – Triblavina začína pred bratislavskou mimoúrovňovou križovatkou Vajnory. Dôležitou súčasťou stavby je vybudovanie križovatky diaľnic D1 a D4, ktorá výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie v Bratislave. Rozširovanie úseku končí v diaľničnej križovatke Triblavina. Rekonštrukcia D1 začína v križovatke Vajnory v km 13,6. Súčasťou rekonštruovaného úseku v dĺžke 3,6 km bude rozšírenie a rekonštrukcia vozovky diaľnice ako aj zdvih nivelety, doplnenie križovatkových kolektorov, dostavba vetiev mimoúrovňovej križovatky Ivanka sever (D1/D4), výstavba 18 mostov na diaľnici, vetvách križovatky a súvisiacich komunikáciách ako aj  doplnenie informačného systému, oplotenia a ďalších súvisiacich objektov. V rámci stavby bude vymenená vozovka D1 v križovatke Triblavina a skompletizovaný informačný systém diaľnice na úseku Vajnory-Triblavina.

Náš tím


Projekt rozšírenia D1 a križovatky D1D4 je prioritou investora Národnej diaľničnej spoločnosti aj zhotoviteľa Budimex. Pre úspešné dokončenie sme preto vytvorili tím špecialistov, ktorí sú garantmi kvalitne odvedenej práce.

úvodzovky
Vladimír Jacko

Vladimír Jacko

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Bol by som rád, keby bola výstavba tohto úseku ukážkou toho, ako sa má takáto infraštruktúra stavať. Môžem dať slovo za NDS, že počas prípravy aj výstavby budeme plne súčinní a budeme robiť všetky kroky k tomu, aby bolo dielo včas a kvalitne postavené.“
úvodzovky
Cezary Łysenko

Cezary Łysenko

Member of The Budimex Management Board, Head of infrustruture division
Budimex S.A.
„Budimex je spoločnosť s viac ako päťdesiatročnou tradíciou a bohatými skúsenosťami s realizovaním tisícov infraštruktúrnych, stavebných a priemyselných investícií. Je pre nás dôležité, aby sa pri našom vstupe na slovenský trh stala z križovatky D1D4 referenčná stavba. Poznáme aj jej zložitú históriu, no sme presvedčení, že v úzkej spolupráci s klientom a všetkými relevantnými inštitúciami vo všetkých fázach projektu, s potrebnými povoleniami, cez výstavbu a pripravenosť na prevádzku, dospejeme k hladkému dokončeniu tohto pre vodičov kľúčového dopravného prepojenia v Bratislave.“
úvodzovky
Krzysztof  Sokołowski

Krzysztof Sokołowski

Budimex Country Manager
Budimex S.A.
„Naše stavebné projekty sú zamerané na vysokú kvalitu a užívateľský komfort. Okrem profesionálneho prístupu a bohatých skúseností dokážeme dosahovať vysokú efektivitu aj vďaka silným partnerstvám s dodávateľmi a subdodávateľmi. Ročne spolupracujeme s približne 12 000 obchodnými partnermi. Zakladáme si na spolupráci s lokálnymi subdodávateľmi. Aj na projekte D1D4 máme viac ako 90 percent pokrytých zmluvami s domácimi dodávateľmi, takže tieto finančné zdroje zostanú v slovenskej ekonomike.“

Bezpečná jazda


Projekt rozšírenia D1 Bratislava – Triblavina je realizovaný aj v častiach prevádzkovanej D1. Osvojte si dôležité pravidlá a jazdite ohľaduplne a bezpečne.

  • Rešpektujte dočasné dopravné značenie
  • Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť
  • Udržujte odstup a vhodnú vzdialenosť od vozidiel
  • V hmle si zapnite tlmené svetlo a hmlové svetlá, znížte svoju rýchlosť
  • Počas intenzívneho dažďa sa zhoršuje viditeľnosť a zväčšuje sa brzdná dráha, preto bezpečne spomaľte a znížite tak riziko akvaplaningu
  • Nešoférujte pod vplyvom omamných látok a dávajte si pozor na únavu
  • Dbajte na kontrolu stavu pohonných hmôt v nádrži, nejazdite na rezervu
  • Ak je to možné, nezabudnite na záchranársku uličku – vytvoríte priestor pre záchranu života

V núdzovej situácii Vám pomôže Diaľničná patrola. Bezpečnosť diaľnic a rýchlostných ciest je vždy na prvom mieste. Značnou mierou k nej prispieva bezplatná služba Národnej diaľničnej spoločnosti – Diaľničná patrola. Motorista v núdzi sa na ňu môže obrátiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Posádku Diaľničnej patroly nič neprekvapí, je pripravená pomôcť pri akejkoľvek krízovej situácii. Zavolajte si Diaľničnú patrolu na linke

0800 100 007 alebo cez mobilnú aplikáciu ViaRest.

FAQ


Prescrollujte sa otázkami a zostaňte v obraze.

Aké stavebné práce aktuálne prebiehajú?

Novinky zo stavby nájdeš hneď v úvodnej časti webu – prečítaj si zaujímavosti z nasledovanejšieho projektu na Slovensku.

Dokedy bude trvať projektovanie?

Väčšina projektovej činnosti bude dokončená počas prvého roku investície. Proces projektovania bude pokračovať počas celej doby trvania projektu.

Aké práce zahŕňajú projektové činnosti?

Na začiatku bolo potrebné pokračovať v geodetických meraniach a doplnkových geologických prieskumoch Následne sme začali plánovať organizáciu výstavby. Prvé práce spočívajú v realizácii prístupových komunikácií, zariadení staveniska a búracích prácach.

Prečo sa musí dvíhať diaľnica? Nemohlo sa stavať popod D1?

Zdvih nivelety D1 je vyvolaný vysokou hladinou spodnej vody v lokalite okolo križovatky Ivanka, sever ako aj vedením nivelety diaľnice D4. „Podkopanie“ popod diaľnicu by znamenalo vysoké stavebné náklady na tesniace vane na vetvách križovatky ako aj následné čerpanie vody do už plného Šúrskeho kanála. Zdvih nivelety diaľnice D1 zohľadňuje aj zrealizovaný most na D4 popod D1.

Kedy sa musia ľudia pripraviť na prvé obmedzenia súvisiace s výstavbou?

Prvé obmedzenia súvisiace s výstavbou sa začnú objavovať v tomto roku, no budú menšieho charakteru. Nové náhradné komunikácie sa začnú budovať v roku 2023 a ich sprístupnenie nastane po 650-dňoch od začiatku projektu. V rámci stavby budú medzitým platiť minimálne lokálne obmedzenia. Viac sa dozvieš v úvodnej časti webu.

Ktorý objekt predstavuje v rámci prvých stavebných prác najväčšiu výzvu pre Zhotoviteľa?

Za najkomplikovanejší objekt by som uviedla zdvih nivelety jestvujúcej diaľnice D1 vyvolaný vedením diaľnice D4, ktorý je potrebné zrealizovať za plnej premávky vrátane nových mostných objektov. Veľkou výzvou bude plán organizácie dopravy počas plnej premávky, tak aby nenastal kolaps dopravy na vstupe do Bratislavy.

Každá časť stavby má svoje špecifiká. Budimex je najväčšia stavebná skupina v Poľsku s viac ako päťdesiatročnou tradíciou a overenými výsledkami v oblasti dodávania infraštruktúrnych projektov na poľskom, ale aj európskom trhu. Zásadným faktom tohto projektu je, že výstavba musí prebiehať počas premávky, takže organizácia je tým výrazne ovplyvnená. Sme však pripravení odovzdať kvalitný projekt v dohodnutom termíne.