pozadie

Poďte s nami na stavbu


13
nov

Pozrite si progres na stavbe rozšírenia D1. Aktuálne pracuje na stavbe viac ako stovka pracovníkov a v nasadení je zhruba 40 mechanizmov.

Primárne sa sústreďujú na zrealizovanie násypov, no v najbližších mesiacoch nás čakajú aj práce na preložke Vajnorského potoka. Pokračovať budeme prácami na sanačných opatreniach, zakladaní oporných múrov a výstavbe mostov. Tých je celkovo 18 na stavbe dlhej viac ako 3 kilometre.

Trasa D1 Bratislava – Triblavina začína pred bratislavskou mimoúrovňovou križovatkou Vajnory. Dôležitou súčasťou stavby je vybudovanie križovatky diaľnic D1 a D4, ktorá výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie v Bratislave. Rozširovanie úseku končí v diaľničnej križovatke Triblavina. Súčasťou projektu bude rozšírenie a rekonštrukcia vozovky diaľnice ako aj zdvih nivelety, doplnenie križovatkových kolektorov, dostavba vetiev mimoúrovňovej križovatky Ivanka sever (D1/D4), výstavba mostov na diaľnici, vetvách križovatky a súvisiacich komunikáciách ako aj  doplnenie informačného systému, oplotenia a ďalších súvisiacich objektov. V rámci stavby bude vymenená vozovka D1 v križovatke Triblavina a skompletizovaný informačný systém diaľnice na úseku Vajnory – Triblavina.