pozadie

Práce na križovatke D1/D4 idú do ďalšej realizačnej fázy


04
mar

Práce na strategickej križovatke D1/D4 vstupujú do ďalšej realizačnej fázy. Dokončenie ďalšej etapy križovatky významným spôsobom zefektívni dopravu v celom regióne. Modernizáciou a rozšírením D1, ktorá je na konci životnosti sa zvýši dopravný komfort, bezpečnosť a plynulosť dopravy. Prepojenie D1 a D4 zároveň odbremení diaľnicu, ktorá prechádza Bratislavou. To napomôže znížiť hluk a znečistenie ovzdušia v hlavnom meste.

„Nie len motoristická verejnosť dlhodobo a plným právom požaduje dokončenie tejto kľúčovej investície. Preto križovatka D1/D4 patrí medzi naše najväčšie priority. V najbližších dňoch sa tak posúvame do ďalšej etapy,“ povedal Július Mihálik, investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti

Práce na novej realizačnej fáze si však vyžiadajú nevyhnutnú úpravu dopravy. Od 12. marca 2024 bude uzatvorený most nad D1, ktorý spája cestu I/61 s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu. Na pôvodnom moste prebehne frézovanie asfaltového krytu vozovky. Od 16. marca do 17. marca prebehne nevyhnutná plánovaná demolácia spomenutého mosta. Demolačné práce si vyžiadajú uzatvorenie úseku diaľnice D1 počas víkendu.

„Samotné uzatvorenie úseku diaľnice je naplánované dominantne počas nočných hodín, zo soboty na nedeľu. Úsek D1 sa uzatvorí 16. marca 2024 o 22:00. No už hodinu pred uzatvorením budú na diaľnici prebiehať prípravné práce, ktoré môžu skomplikovať dopravu, preto motoristom odporúčame sa úseku vyhnúť už od 21:00,“ pokračuje Július Mihálik. Podľa jeho slov, ak všetko prebehne podľa plánu, demolačné práce skončia v nedeľu o 12:00.

Po odstránení starého mosta odštartujú niekoľkomesačné práce na rozšírení jazdných pruhov a ich napojení na D1. Práce sú naplánované tak, aby sa znížil dopad na premávku. Počet jazdných pruhov v danom úseku D1 zostane zachovaný, no dôjde k ich zúženiu a zároveň sa zníži povolená rýchlosť. Úprava jazdných pruhov je plánovaná hneď po demolácii mosta z Čiernej Vody, ak to počasie umožní.

Napriek maximálnej snahe je preto nevyhnutné rátať so zdržaniami najmä v dopravných špičkách. Práce budú prebiehať v smere Bratislava – Žilina medzi 13,6 a 16,25 kilometrom. V opačnom smere medzi 17,2 a 13,9 kilometrom.

„Pri tak vyťaženom úseku je určite potrebné rátať s významnými zdržaniami. Práve vďaka tomuto nevyhnutnému a dočasnému dopravnému diskomfortu získajú motoristi dlhodobo kvalitnejšiu, bezpečnejšiu a rýchlejšiu cestu. Ľuďom, ktorí cestu využívajú na dennej báze, sa aktuálne zdržania vynahradia omnoho plynulejšou dopravou definitívnom po skončení prác,“ uzavrel Július Mihálik.

Národná diaľničná spoločnosť pripravila všetky opatrenia, aby dopady na dopravu minimalizovala. Posilnila kapacity Diaľničných patrol a zaistila vyššiu dostupnosť odťahových služieb. Dopravu však ovplyvnia aj samotní motoristi. Práve ohľaduplná jazda, zvýšená pozornosť v zúžených pruhoch a využívanie alternatívnych trás zásadným spôsobom dokážu podporiť plynulosť dopravy počas nevyhnutných prác.

 

Počet jazdných pruhov zostane zachovaný, no dôjde k ich zúženiu. Môžete využiť aj alternatívnu trasu.