pozadie

Premiéra dvíhania diaľnice počas živej prevádzky


01
aug

Súčasťou stavby D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie je veľmi dôležitá križovatka diaľnic D1 a D4. V rámci stavby sa bude zdvíhať nivelita diaľnice D1, a to počas živej bratislavskej premávky. Do takéhoto projektu sa púšťame na Slovensku prvýkrát.

Prečo treba diaľnicu D1 zdvihnúť?

Ide o komplikovanú križovatku, úroveň diaľnice D1 potrebujeme v určitom bode prispôsobiť vedeniu diaľnice D4. Toto dvíhanie bude prebiehať počas živej premávky na obchádzkových trasách, takisto ako aj realizácia nových mostných objektov.

Aké ďalšie objekty pribudnú?

Najväčšou výzvou je síce zdvíhanie diaľnice, stavba však nie je len o križovatke. Ide o 3,6-kilometrový úsek. Viac než tretinu celej stavby D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie budú tvoriť mosty, ich súhrnná dĺžka bude 1,35 km a celkovo ich bude 18. Súčasťou stavby je aj kompletná rekonštrukcia a rozšírenie vozovky diaľnice D1. Doplnený bude informačný systém diaľnice, bezpečnostné zálivy, odstavné pruhy ako aj protihlukové opatrenia, oplotenie diaľnice a preložky inžinierskych sietí. Celkovo stavba pozostáva zo 131 stavebných objektov, pričom tento počet sa môže vzhľadom na prebiehajúce projektové práce ešte meniť.