pozadie

Stavebná mašinéria na rozširovaní D1. Desiatky mechanizmov pripravujú násypy


13
okt

Práce na projekte D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie prešli do ďalšej etapy. Realizujú sa násypy na vetvách križovatky diaľnic D1 a D4, preložky inžinierskych sietí, pracujeme na betonáži spodnej stavby mostov a pokračujeme v zemných a výkopových prácach.

Práce na archeologickom prieskume sa chýlia ku koncu. Pri stavbe D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie, ktorá patrí medzi kľúčové projekty, pretože spojí diaľnicu D1 a D4 križovatkou, sa mimoriadne dbá na ekologický a environmentálny rozmer. Vedeli ste, že zemina sa pred jej zapracovaním skúma v laboratóriách? Zamedzíme tak tomu, aby bol na stavbu vozený kontaminovaný materiál.

 

Testujeme tony materiálu

Aktuálne pracuje na stavbe viac ako stovka pracovníkov a v nasadení je zhruba 40 mechanizmov. Primárne sa sústreďujú na zrealizovanie násypov. Na ich výstavbu musí byť použitý výlučne materiál, ktorý nebude environmentálnou záťažou. Aby bola garantovaná bezpečnosť a nezávadnosť, vzorky materiálu podliehajú prísnym laboratórnym testom, kde skúmame jeho kvalitu. Materiál sa do stavebného procesu trvalo zapracováva až v okamihu, keď máme potvrdené, že sú splnené požiadavky na jeho inertnosť a výsledky testov na ekotoxicitu sú negatívne.
Zároveň robíme aj zhutňovacie pokusy a iné skúšky na preukázanie kvality pre možnosť jeho zapracovania.

 

Monitorovanie odberov aj v teréne

Odbery kontrolných vzoriek prebiehajú aj počas navážania materiálu na stavbu. Vozidlá, ktoré prevážajú materiál sú vybavené monitorovacím systémom, ktorý sleduje pohyb nákladných áut vrátane miesta nakládky a vykládky, čo nám slúži na potvrdenie presnej lokality odberu materiálu.

 

Harmonogram ďalších prác

V najbližších mesiacoch sa práce sústredia aj na preložku Vajnorského potoka. Pokračovať budú práce na sanačných opatreniach, zakladaní oporných múrov a výstavbe mostov. Tých je celkovo 18 na stavbe dlhej viac ako 3 kilometre.

 

 D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie v číslach:

  • Líniová dĺžka: 3,6 km
  • 18 mostov
  • 2,5 km protihlukových stien