pozadie

Obmedzenia


Uzávera vetvy diaľnice D1 z ulice Pri mlyne

NDS upozorňuje vodičov na uzáveru vetvy D1 vrátane pripájacieho pruhu v smere z Bratislavy po Zlaté Piesky v km 14,400 – 13,750. Uzavretý bude výjazd z ulice Pri mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory.

Termín: od 25.9.2023

Vedenie dopravy: Doprava bude naďalej vedená po ulici Pri Mlyne obojsmerne, len bez možnosti napojenia sa na D1.