pozadie

Obmedzenia


Uzávera vetvy diaľnice D1 z ulice Pri mlyne

NDS upozorňuje vodičov na uzáveru vetvy D1 vrátane pripájacieho pruhu v smere z Bratislavy po Zlaté Piesky v km 14,400 – 13,750. Uzavretý bude výjazd z ulice Pri mlyne v bratislavskej mestskej časti Vajnory.

Termín: od 19.11.2023 (od 22:00 hod)

Vedenie dopravy: Doprava bude bez možnosti napojenia sa na D1.

Upozorňujeme, že v termíne od 13.11.2023 (od 10:00 hod.) nastane čiastočné obmedzenie aj na ulici Pri Mlyne. Doprava bude zúžená v mieste, kde sa prechádza pod D1 do jedného pruhu a doprava bude riadená kyvadlovo pomocou regulovčíkov.